Jak złożyć reklamację?

Jaki jest czas na złożenie reklamacji?

Zamówione produkty możesz reklamować w ciągu 2 lat od daty ich odbioru.

Reklamacja towaru poprzez odesłanie do sklepu online

Jeżeli chce Pani / Pan złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pani / Pan posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

Po wypełnieniu formularza zwrotu, zapakuj reklamowane produkty dołącz fakturę lub inny dokument z numerem zamówienia w celu łatwiejszego jego zidentyfikowania. Jeśli zwracasz reklamowany towar w naszym opakowaniu, pamiętaj o usunięciu starej etykiety adresowej. Kurier natomiast będzie posiadał nową, gotową etykietę adresową do naklejenia na paczkę. Pamiętaj także, aby zachować potwierdzenia nadania przesyłki do momentu rozpatrzenia Twojej reklamacji. Dokument ten stanowi potwierdzenie przekazania kurierowi przesyłki. 

Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.clariani.pl/regulamin/  „Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.”

 

Opłaconą z góry paczkę możesz również wysłać samodzielnie na adres:
CLARIANI Ewa Płoszaj
ul. Energetyczna 12
86-060 Tarkowo Dolne

 

FORMULARZ REKLAMACJI

Formularz reklamacji dostępny jest poniżej skopiuj go, wydrukuj, wypełnij, a następnie prześlij na adres: zwroty@clariani.pl lub na adres CLARIANI Ewa Płoszaj, ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo Dolne.

Możesz też skorzystać z formularza dostępnego do pobrania tu: Formularz reklamacyjny

ADRESAT:

CLARIANI Ewa Płoszaj
ul. Energetyczna 12

86-060 Tarkowo Dolne
zwroty@clariani.pl

 
DANE KLIENTA:
(Obowiązkowe)
Data zawarcia umowy / numer
zamówienia:
…………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………  

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….  

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Produkt: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Zapłacona cena: …………………………………………………………………………………………………………..

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………………..

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
[   ] wymiana rzeczy na wolną od wad,
[   ] usunięcie wady,         
[   ] obniżenie ceny,
[   ] odstąpienie od umowy,
[   ]
inne (jakie?) ………………………………………………………………………………..

data wypełnienia ………………………………………………………………………………

podpis …………………………………………………………………………………………….
(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie firma CLARIANI Ewa Płoszaj, ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo Dolne. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem rodo@clariani.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

 

Shopping Cart
Dołącz do listy oczekujących Zostaw swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o dostępności wybranego produktu.