Regulamin zwrotu opakowań sklepu internetowego CLARIANI

Dzień dobry!

W odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z ochroną środowiska postanowiliśmy wdrożyć mechanizm zwrotu opakowań, z wykorzystaniem których, przesyłamy do Ciebie zamówione koszule. Wspólnie możemy zadbać o środowisko, które każdego dnia potrzebuje naszego wsparcia. Marka CLARIANI bazuje na wzajemnym szacunku w relacjach z klientkami i klientami i dąży do szerokiego spojrzenia na temat szacunku do drugiego człowieka i pozostałych istot na ziemi. To szerokie spojrzenie odzwierciedla się m.in. poprzez dbałość o środowisko. Przyłącz się do nas i razem zadbajmy o naszą planetę. 

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i sprzedawcy:
Ewa Płoszaj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „CLARIANI Ewa Płoszaj”, ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo Dolne, NIP: 554-298-83-29

Poniżej znajdziesz regulamin zwrotu opakowań, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zwrotu opakowań, warunkach uznania zwrotu opakowań, rabacie za zwrot opakowań, czy procedurze zwrotu. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem zwroty@clariani.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół sklepu internetowego CLARIANI

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zwrotu opakowań, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin zwrotu opakowań – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.clariani.pl/regulamin-zwrotu-opakowan/
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.clariani.pl/
 • Sprzedawca – Ewa Płoszaj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „CLARIANI Ewa Płoszaj, ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo Dolne, NIP: 554-298-83-29.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca przyjmuje zwrot opakowań, z wykorzystaniem których przesłał do Kupującego zamówione przez niego koszule w sklepie CLARIANI. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opakowań, których stan fizyczny nie będzie zgodny z wymogami niniejszego regulaminu i nie będzie wcześniej tj. przed zwrotem opakowań, uzgodniony przez Kupującego ze Sprzedawcą.
 3. Regulamin określa zasady i warunki zwrotu opakowań, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

§ 3
Ogólne zasady zwrotu opakowań

 1. Zwrotu opakowań może dokonać wyłącznie Kupujący/Konsument, który zakupił produkty w Sklepie CLARIANI.
 2. Zwrot opakowań przyjmujemy i realizujemy wyłącznie na terenie Polski.
 3. Zwrotowi podlegają wyłącznie opakowania, które zostały wykorzystane do zapakowania zamówień złożonych przez Kupujących/Konsumentów w Sklepie CLARIANI.
 4. Zwrotowi podlegają wyłącznie opakowania w dobrym stanie, umożliwiających ich ponowne wykorzystanie.
 5. Aby zwrócić opakowania, Kupujący/Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o zwrocie opakowań w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres zwroty@clariani.pl lub pocztą tradycyjną na adres sklepu.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza zwrotu opakowań dostępnego pod adresem https://www.clariani.pl/formularz-zwrotu-opakowan  jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz ten może być zastąpiony poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres zwroty@clariani.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklepu, a treść tej wiadomości musi być adekwatna do treści formularza zwrotu opakowań.
 7. Kupujący /Konsument zostanie poinformowany o decyzji Sprzedającego w sprawie przyjęcia, bądź odmowy przyjęcia opakowań na podstawie przesłanego formularza zwrotu opakowań (lub adekwatnej formy zgłoszenia) w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wypełnionego formularza (lub adekwatnej formy zgłoszenia), tą samą drogą kontaktu, jaką zostało przesłane przez Kupującego/Konsumenta zgłoszenie.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Sprzedawcę oświadczenia o zwrocie opakowań, Kupujący/Konsument ma 14 dni na zwrot opakowań zgłoszonych do zwrotu.
 9. Zwrotu opakowań należy dokonać na adres Sprzedawcy tj: CLARIANI Ewa Płoszaj, ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo Dolne.
 10. Usługa zwrotu opakowań jest nieodpłatna.
 11. Koszty przesyłki związane ze zwrotem opakowań ponosi:
  A. Sprzedawca przy zwrocie powyżej 5 sztuk opakowań,
  B. Kupujący/ Konsument, przy zwrocie do 5 (włącznie) sztuk opakowań lub powyżej tej ilości jeżeli sam chce pokryć koszty związane z przesyłką opakowań.
 12.  Na Kupującym/Konsumencie spoczywa obowiązek przygotowania opakowań do wysyłki. Zwracane opakowania powinny być złożone razem i przygotowane do przesyłki jako jedna przesyłka, chyba że Sprzedawca określi inaczej i poinformuje o tym Kupującego/Konsumenta. Zaleca się rozłożenie opakowań na płasko i związanie ich na czas transportu.
 13.  Kupującemu/Konsumentowi za zwracane opakowania przysługuje rabat na kolejne zakupy w sklepie CLARIANI.
  A. 2% przy zwrocie do 5 opakowań włącznie,
  B. 5% przy zwrocie powyżej 5 opakowań,
  C. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyznania indywidualnego rabatu procentowego dla Kupującego/Konsumenta, który przekaże do zwrotu znaczącą liczbę opakowań.
 14. Rabatu nie można wymienić na gotówkę, ani na jakikolwiek inny typ płatności.
 15. Rabat nie łączy się z innymi promocjami, a przyznane rabaty nie kumulują się.
 16. Rabat ważny jest przez okres 60 dni od daty jego przyznania.
 17. Rabatu nie można odroczyć w czasie.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Zespół sklepu internetowego CLARIANI

Shopping Cart
Dołącz do listy oczekujących Zostaw swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o dostępności wybranego produktu.