Jak dokonać zwrotu opakowań?

W odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z ochroną środowiska postanowiliśmy wdrożyć mechanizm zwrotu opakowań, z wykorzystaniem których, przesyłamy do Ciebie zamówione koszule. Wspólnie możemy zadbać o środowisko, które każdego dnia potrzebuje naszego wsparcia. Marka CLARIANI bazuje na wzajemnym szacunku w relacjach z klientkami i klientami i dąży do szerokiego spojrzenia na temat szacunku do drugiego człowieka i pozostałych istot na ziemi. To szerokie spojrzenie odzwierciedla się m.in. poprzez dbałość o środowisko. Przyłącz się do nas i razem zadbajmy o naszą planetę. 

  W celu dokonania zwrotu opakowań, które otrzymałaś/otrzymałeś w ramach zakupów w sklepie CLARIANI musisz przesłać do nas stosowny formularz. Formularz ten będzie podlegał naszemu rozpatrzeniu. Szczegółowe zasady zwrotu opakowań znajdziesz w regulaminie zwrotu opakowań: https://www.clariani.pl/regulamin-zwrotu-opakowan/

Poniżej znajdziesz formularz reklamacyjny, który należy przesłać pocztą elektroniczną na adres zwroty@clariani.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
CLARIANI Ewa Płoszaj , ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo Dolne

FORMULARZ ZWROTU OPAKOWAŃ

Formularz zwrotu opakowań dostępny jest poniżej skopiuj go, wydrukuj, wypełnij, a następnie prześlij na adres: zwroty@clariani.pl lub na adres CLARIANI Ewa Płoszaj, ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo Dolne.

Możesz też skorzystać z gotowej wersji formularza dostępnego do pobrania tu: formularz zwrotu opakowań

FORMULARZ ZWROTU OPAKOWAŃ

W przypadku chęci zwrotu opakowań otrzymanych w ramach zakupów w sklepie CLARIANI, prosimy o posłużenie się niniejszym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Regulamin określający zasady zwrotu opakowań dostępny jest pod adresem:

Adresat:
CLARIANI Ewa Płoszaj
ul. Energetyczna 12
86-060 Tarkowo Dolne
zwroty@clariani.pl

 

Niniejszym chcę dokonać zwrotu poniższej ilości opakowań: ……………… sztuk, które pochodzą z zakupów dokonanych w sklepie CLARIANI. Opakowania otrzymałam/otrzymałem
do następujących zamówień:

1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………………………

 

Wszystkie zwracane opakowania są zachowane w dobrym stanie, które potwierdza załączona do formularza dokumentacja fotograficzna.  

Dokumentacja fotograficzna musi zawierać zdjęcia każdego opakowania, którego dotyczy niniejszy formularz. Zdjęcia winny być wykonane w formacie umożlwiającym ich powszechne otwarcie i przejrzenie (lub dołączone do niniejszego pliku). Ponadto, należy przesłać minimum dwa zdjęcia każdego opakowania wykonane z góry obejmujące swym zakresem: 1. górę opakowywania i dwa boki, 2. dół opakowania i odrębne dwa boki opakowania. Wszelkie dodatkowe zdjęcia nie są potrzebne, ale mile widziane przez Sprzedawcę. Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o przesłanie dodatkowych zdjęć, jeżeli stan opakowań będzie budził nasze wątpliwości.

 

Dane obowiązkowe

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………  
Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail konsumenta: …………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu konsumenta: ………………………………………………………………………………………..

Rabat udzielany na kolejne zakupy zostanie przesłany na podany powyżej lub przypisany do konta użytkownika w sklepie CLARIANI adres e-mail.

 

 

     ………………………..                                                        ……………………………………

     data wypełnienia                                                               podpis konsumenta

                                                                      (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

 

 

Cieszymy się, że razem z nami chcesz zadbać o planetę. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne zakupy, Zespół Clariani.

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie CLARIANI Ewa Płoszaj, ul. Energetyczna 12, 86-060 Tarkowo. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu zwrotu opakowań, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu zwrotu opakowań, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, dostawcy usług płatniczych, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem rodo@clariani.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 

 

Shopping Cart
Dołącz do listy oczekujących Zostaw swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o dostępności wybranego produktu.